Categories ArchivesBlog

OK at læreren er inkompetent! standard

Hvis man anskuer den undervisning, som generelt bliver bedrevet både der hvor jeg arbejder og på mange andre uddannelsesinstitutioner rundt omkring i Danmark, så er min påstand at der et langt stykke hen ad vejen er tale om en slags “blandings-didaktik”. En blanding imellem tradition og fornyelse. Den traditionelle didaktik er der hvor læreren alene målsætter, indholdsvælger, planlægger, gennemfører og evaluerer. Der er ikke nødvendigvis tale om det behavioristiske læringssyn, der ser læring som viden, der kan overføres f.eks. fra en underviser til en kursist. men det er stadig sådan at underviseren er den primært aktive i forhold til at “styre” undervisningen. En nyere tænkning omkring undervisning læner sig op ad konstruktivisme der ser læring som det der sker, når den ...

Continue Reading

Jeg er lærer på en 1-til-1-skole… standard

1:1 betyder i praksis at alle elever og lærere på en uddannelsesinstitution bliver udstyret med en eller anden form for digitalt aggregat – det være sig både telefon, tablet, computer eller andet. I mit tilfælde arbejder jeg på VUC og alle mine elever (eller kursister, som vi kalder dem) og alle mine kolleger er blevet udstyret med en computer – en Macbook fra Apple. Og i vores tilfælde er der tale om en ret anselig bunke af dem – 2500 rundt regnet. Så et ret stort skridt i retningen af en papirløs skole. Projektet er nyt og uprøvet i den kaliber i Danmark, det er nyt og uprøvet på min arbejdsplads og for langt, langt de fleste er der tale om et ...

Continue Reading

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!