Foredrag og oplæg

Med mellemrum er jeg så heldig at jeg får mulighed for at afholde forskellige former for oplæg, foredrag og workshops om alt det jeg interesserer mig for.

Jeg bliver brugt overalt i Danmark og overalt i uddannelsessystemet – fra folkeskoler, erhvervsskoler, gymnasieskoler etc. Og sågar hos flyvevåbnet, i banksektoren og andre steder som ikke umiddelbart kobler sig direkte til “skole”…

Nogle gange agerer jeg sparrings- eller samtalepartner ift. undervisning og læring i et digitalt perspektiv for enten en ledergruppe eller et helt lærerkollegie. Andre gange afholder jeg målrettede og konkrete workshops eller jeg taler i forbindelse med konferencer, temadage og lignende. Nogle gange foregår opgave og kontakt via internettet til webinar og lignende og andre gange ansigt til ansigt i helt små grupper.

Uanset hvad så er de enkelte arrangementer altid tilpasset den enkelte situation og lige netop de mennesker, som jeg skal være sammen med den pågældende dag – jeg har ikke et standardprodukt eller foredrag, som jeg turnerer med.

Er du interesseret i at gøre brug af mine kompetencer, så er du velkommen til at skrive til Peter.Holmboe@gmail.com eller at ringe til mig på 4255 4242.

Oversigt over aktiviteter

Jeg samler (de fleste) af mine aktiviteter på UC Viden. Her vil du kunne danne dig et indtryk af hvad det er jeg bliver brugt til og hvilke kontekster og emner, jeg dykker ned i:

https://www.ucviden.dk/da/persons/peter-edlefsen-holmboe/activities/


Jeg er eksempelvis blevet brugt af

Autismecenter Syd & hjernecenter Syd
Dialogforedrag om digitalisering, iPads og forandringsmuligheder med efterfølgende udviklingssamtaler i forbindelse med at de to centre indarbejder iPads som personlige og professionelle redskaber til den enkelte medarbejder.

Airforce Training Centre, flyvevåbnet
Foredrag om Flipped Learning og digital didaktisk design.

COK – Center for Offentlig Kompetenceudvikling
Foredrag med bredt fokus på danskfaget sammenkoblet med it, Web2.0 og digitale problemstillinger og muligheder.

eFokus
Oplæg på konference i eFokus-netværk for interessenter indenfor eLearning, fjernundervisning og alle facetter inden for IT og Læring – på tværs af uddannelsessektoren.

De to oplæg havde titlerne:
– Flipped Learning – vend din undervisning på hovedet
– Faget og it – med fokus på den humanistiske fagrække

Erhvervsakademi Aarhus
Udviklings- og workshop-dag med med skolens ledergruppe, hvor fokus lå på didaktiske muligheder og udfordringer omkring brugen af video i undervisningssammenhænge.

Finanssektorens Uddannelsescenter
Oplæg omkring Flipped Learning og Flipped Classroom.

Forlaget Dafolo
Workshop om Flipped Learning og didaktisk sparring vedr. udvikling af kursus- og undervisningsmaterialer.

1000-tak for et fantastisk arrangement mandag. Vi fik mange gode ideer til flipped learning, og vi glæder os til at prøve kræfter med det. Det var lærerigt og praktisk.

Grindsted Landbrugsskole
Digitalt/didaktisk aktionslærings- og udviklingsforløb for lærergruppe, som skulle udvikle egne læremidler og nytænke didaktiske tilgange med henblik på en større grad af elevcentrering og inddragelse af digitale redskaber med henblik på at eleverne selv bliver aktive (med)producenter i og af undervisning.

Jeg er meget glad for at se de ting du har noteret fra forløbet og opsamlingen, og kunne ikke ønske mig mere 😃 næsten. Det er ret interessant at kigge lidt bagud og se hvad det har betydet. Vi har haft stor gavn af de projekter vi har deltaget i, da de helt klart har været med til at fastholde et fokus om at vi skulle !!! rykke os. Udviklingen er i gang og dermed en succesoplevelse.

HF & VUC Fyn
Oplæg på pædagogisk dag med fokus på “Det 21. århundredes komptencer og Flipped Learning”.

HF & VUC Nord
Oplæg på pædagogisk dag med blik på det digitales muligheder og umuligheder i uddannelses- og læringskontekster koblet med praksisgreb på Flipped Learning.

Der var livlig snak i de små arbejdsgrupper, efter du var gået, så du har i den grad formået at skubbe gang i folk ift. næste skoleår og alt de nye, vi skal i gang med. Det/du levede helt op til mine forventninger, og jeg fik positiv respons fra mine ledelseskollegaer, så jeg konkluderer, at det var pletskud.

Hold Fast – Fælles EU-projekt mellem Region Syddanmark og Region Midtjylland
Oplæg om unge, uddannelse, it og de udfordringer og fordømme man kan støde ind i i denne sammenhæng.
Workshop om didaktisering og inklusion af Web2.0-værktøjer i fag-faglige kontekster.

Jyske Bank
Oplæg, samtale og dialog med ledergruppe om temaet “Læring i det 21. århundrede”.

KEA – Købenahvns Erhvervsakademi
Oplæg i forbindelse med adjunktforløb og intern kursusdag med fokus på “Undervisning i og med det digitale”.

Lemvig Gymnasium og handelsskole
Heldagskursus med kombineret foredrag og praktisk, didaktisk arbejde med og om Flipped Learning.

“..dagen gav gode argumenter for hvorfor Flipped Classroom kan være en god ide. Argumenter der kan være gode at reflektere over, inden kollegaer spørger til projektet.

Odense Kommune, 10. klassecenter
Oplæg om digital didaktik og Flipped Learning – 3 timer med fokus på både teori og praksisnære problemstillinger, der knytter sig til Blended Learning, fleksible arbejdsformer og Flipped Learning.

Tak for en meget informativ og tillige lidt skelsættende eftermiddag. Dejligt at møde et menneske, som både har teorien og meta-tænknjngen i orden, og samtidig står med fingrene nede i bolledejen dagligt i forsøget på at omsætte ‘filosofien’ til handling.

Rigsarkivet / KPMG
Deltager i ekspertpanel ved Rigsarkivets “Technology Roundtable” med temaet “Teknologitendenser inden for digital formidling af offentlige data.”.
Min opgave var sammen med tre andre eksperter at bidrage til en omverdensanalyse til brug for udarbejdelse af en ny digitaliseringsstrategi. Som led heri ønskedes en tidlig identifikation af eksisterende og kommende teknologier med potentiel betydning for tilrettelæggelsen af Rigsarkivets kerneopgaver.

Rødovre Kommune
Oplæg til kick-off seminar, hvor alle kommunens lærere får udleveret iPad eller notebook. 1,5 time om “21st. Century Learners”, det digitale lærerteam, digitale kompetencer og SAMR-modellen.

Skanderborg-Odder Center for Uddannelse
Oplæg om Flipped Learning på pædagogisk dag.

Tak for et rigtigt godt og inspirerende indlæg på vores pædagogiske dag. Vi har fået mange positive tilbagemeldinger.

UC Lillebælt
Foredragsrække omkring Flipped Learning og digital læsning.
Herlig! Tak for en eftermiddag, som på fornem vis belyste praksis ud fra teori. Det var absolut brugbart med de fremviste didaktiske skabeloner og eksempler.

Videncenter for velfærdsteknologi (øst og vest)
Oplæg om videndeling for henholdsvis bestyrelse online og undervisere/medarbejdere, som var med ansigt-til-ansigt. Efterfølgende facilitering af fælles fordybelse i fremtidige udviklings- og samarbejdsmuligheder.

ZBC – Zealand Business College
Virtuelt oplæg via Skype på pædagogisk dag omhandlende digitalisering og Flipped Learning ift. understøttelse af de studerendes digitale kompetencer i undervisningskontekster og sammenfald mellem skolens pædagogiske, didaktiske og strategiske tænkning ift. det digitale.

Tak for et super interessant oplæg – vi har fået rigtig gode tilbagemeldinger på det.
Der er flere som synes det var en god oplevelse med foredrag via Skype, og som sagtens kan se hvordan det fremover kan bruges i endnu større sammenhænge. Alt i alt en rigtig god oplevelse.

Translate »