Kategorier
Aktiviteter

Flip er ikke en 180 graders vending

I Sønderborg Kommune arbejder man på at opbygge forskellige videnshuse for forskellige fagretninger. Fx House of Science, der rummer naturfagene. Til hvert videnshus er tænkningen at man tilknytter faglige vejledere, der i en eller anden form har taget en faglig vejlederuddannelse. Man har en vision om at afskaffe “generalisterne” som en kommunal konsulent sagde til mig. Hvorvidt jeg er enig i denne tænkning skal ikke være til debat her.

Jeg var blevet inviteret til at sige noget om begrebet Flipped Learning som en didaktisk og “mere filosofisk” tilgang til læring. Den gruppe mennesker jeg skulle møde, havde i længere til arbejdet med udvikling af målstyret undervisning og skulle nu kaste sig over andre pædagogiske og metodiske begreber.

Efter eget ønske var de netop nysgerrige på Flipped-begrebet.

De var ikke så interesserede i teknikken, men mere tankerne bag begrebet og jeg blev også kastet ud i en livlig og spændende debat om både fordele og ulemper ved begreber og metoder.

Særligt områder som elevcentreringen og det at eleverne skulle delagtiggøres i forhold til at sætte mål og kriterier for egne læreprocesser virkede provokerende på lærerne. Ikke fordi de nødvendigvis var imod en dynamisk og fleksibel tilgang til læring, men derimod fordi de var bange for at miste grebet om elevernes læring i forhold til de målingskrav de var stillet overfor (fx i KMD-education, som de var piloter på og målpilen, som de arbejdede efter i projektet “Vidensby – City of Educational Change and Learning Design“).

Det gav til gengæld god genklang, da snakken fald på øgede differentieringsformer og fokus på formative evalueringsformer. Her kunne lærerne tydeligt se udviklingspotentialer. En lærer udtrykte det således:

[su_quote cite=”Ofte ser vi differentiering som a-,b- eller c-niveau. Men det du siger er jo meget mere end det. Det er jo både elev-, undervisning-, materiale- og ‘alt muligt’-differentiering. Det kunne være spændende at kigge på den del. Det er for mig et flip.“][/su_quote]

Når jeg netop husker og fremhæver denne udtalelse her, er det netop fordi det understreger den vigtige pointe, at et centralt budskab i vores flip-tænkning er et bredspektret differentieringsbegreb.  Både til undervisning, læring og også flipped-begrebet i sig selv. Flip er ikke en 180 graders vending. Men en differentieret tiltag og vekslen mellem hensigtsmæssige læringstilgange med udgangspunkt i eleven, stoffet, målet osv.

Det var en rigtig spændende eftermiddag og ud over ovenstående faldt snakken også på bl.a.:

[su_list icon=”icon: spinner” icon_color=”#e65045″]

  • Brugen af andres videoer og samarbejde om at skabe videoer sammen i teams
  • Hvordan lærernes “snak” kan reduceres til fordel for elevernes aktive deltagelse
  • Om skolen (strukturelt og organisatorisk) kan rumme Flipped-begrebet
  • Om Flipped Learning overhovedet er noget nyt.

[/su_list]

Herligt at møde en flok engagerede ildsjæle med sunde, kritiske og konstruktive perspektiver!

Af Peter Holmboe

Teacher, media and tech-nerd, father, husbond and generally very happy :-)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »