Videoflip

I “Flipped Learning – flip med video” kan du læse om, hvordan du som underviser kommer godt i gang med at implementere video i din undervisning – eventuelt en undervisning, der tager afsæt i Flipped Learning og dermed i bogen Flipped Learning – mere end bare video.

I “Flip med video” vil du kunne læse om og fordybe dig i videomediet – både set med lærerens og med elevens optik.


Flipped Learning – flip med video indeholder fire dele:

  • Del 1 fokuserer på det metarefleksive i at tænke video ind i undervisningen som stilladsering for elevernes læring – videoer skal ikke bare ses, men også bearbejdes gennem forskellige læringsaktiviteter.
  • Del 2 fokuserer på den konkrete planlægning af undervisning med video. Vi giver eksempler på, hvordan en undervisningssekvens kan se ud, når man tænker i en bestemt stilladseringstanke, som den kendes fra den faglige læsning.
    Vi giver desuden forslag til, hvordan eleverne kan diskutere, dokumentere, systematisere og reflektere over det faglige indhold.
  • Del 3 handler om, hvordan en undervisningsvideo produceres.
    Vi giver her en række erfaringsbaserede bud på opmærksomhedspunkter, man som lærer bør have for øje, når der produceres videoer i og til undervisningen.
  • Del 4 indeholder skabeloner og modeller, som kan gøre arbejdet med video nemmere.
    Skabelonerne er tænkt som planlægnings-, arbejds- og vurderingsværktøjer, som kan benyttes af både elever og lærer.

Bogen kan naturligvis lånes på dit lokale bibliotek men… Du kan få lov at hente den her helt gratis som eBog.

Hent bogen her!

God fornøjelse!

Translate »