Kategorier
Blog

Siden sidst…

[su_dropcap]S[/su_dropcap]ommeren nærmer sig med hastige skridt og det er længe, længe siden at vi har udsendt noget som helst nyt via denne kanal. På trods af at vi begge med mellemrum rejser land og rige rundt for at tale med interessante og kloge mennesker om både undervisning, det digitale og om Flipped Learning, så mangler der noget.

Denne mail skal forsøge at råde en smule bod herpå!

 

Fælles flippen ud!

Først for ligger det seneste danske ”fælles-flip”. Forlaget Turbine har bragt en bog på gaden med den meget ambitiøse dagsorden at præsentere det samlede billede af Flipped i Danmark. Anders Schunk har holdt styr på en række gode mennesker og resultatet er blevet en flot bog, som allerede nu kan forudbestilles – og endda til nedsat pris.

Roland har bidraget til bogen med et kapitel, som har fokus på Flipped Learning og målstyring, mens Peter har lavet et kapitel om evaluering og Flipped Learning.

Du kan høre os præsentere de to kapitler her:

Vi har fået lov at formidle bogen med lidt rabat, så du kan i en begrænset periode få 10% rabat når du bestiller. Det eneste du skal gøre et at tilføje koden flip10 og så får du rabatten.

Bogen kan du bestille direkte hos Turbine.

Flip din undervisning

 

Antologi og flip i gymnasiet

Videre i rækken af formidlinger ligger også en kommende antologi.

IMG_0265Vi har i samarbejde med It-Center Fyn fulgt en række gymnasielærer i deres dagligdag, når det har handlet om Flipped Learning. Hos nogen trådte vi ind i et klasse-, undervisnings- og læringsrum som emmede af aktivitet, hittepåsomhed, energi og overskud som pegede direkte på og tog afsæt i Flipped Learning-elementer og -aktiviteter. Vi oplevede inspirerende undervisning for, af og sammen med elever, som kunne lide at gå i gymnasiet og som kunne lide deres lærer. Andre steder oplevede vi en entusiasme, som i højere grad var bundet direkte til selve faget og stoffet, mere end til de aktiviteter, som man kan iscene- og igangsætte rundt om og igennem faget sammen med eleverne.

Hele dette blik ind i gymnasieskolen har vi samlet en mængde data på og allerede nu har det givet anledning til foredrag, oplæg og et enkelt fælles kapitel, som vi har skrevet til en kommende bog.

Titel på vores kapitel er: ”Flipped Learning fra et elevperspektiv – mening og fagligt udbytte”.

Her stiller vi spørgsmålet Hvilke forhold i undervisning og læringsmiljøet fremmer hhv. begrænser elevens oplevelse af mening og faglige udbytte i et Flipped Learning design?

Spørgsmålet er i sagens natur ikke sådan bare lige at besvare, men vi giver et bud på basis af det vi har set og overvejer den aktuelle betydning af begrebet elevaktiverende undervisning. Bogen bliver en antologi med bidrag fra deltagende lærer, såvel som de to andre følgeforskere Claus Michelsen og Ane Qvortrup og bliver udgivet hos Lindhardt og Ringhof. Når tid er, skal vi nok give besked på hjemmeside og alle de andre kanaler. Og der ligger endnu mængder af data og empiri, som forhåbentligt giver sig udslag i minimum én artikel mere.

 

Matematik, MONA og video

Vores sidste fælles skriveri er ganske gratis og nemt at få adgang til. MONA er et tidsskrift for primært undervisere inden for matematik og naturfagene, men idet omdrejningspunktet er didaktik, så er det anbefalelsesværdig læsning for langt de fleste som beskæftiger sig med uddannelse. I et af de seneste numre skrev Henrik Skov Midtiby og Linda Ahrenkiel artiklen ”Digitale læremidlers potentiale til at støtte udviklingen af matematiske kompetencer”. Artiklen handlede bl.a. om video og digitale læremidler, hvorfor vi blev opfordret til at give en kommentar som respons. Det har vi gjort og resultatet kan læses her:

https://tidsskrift.dk/index.php/mona/article/view/71510

 

Hvad bliver det næste?

HaandAf andre fremtidsperspektiver ind i det flippede kan nævnes at vi begge deltager i den kommende uges konference #FlipDK og håber at komme til at se en del af jer alle! Endnu længere ude i fremtiden ligger en række større projekter, som involverer rejser til Island, Italien, Portugal og Spanien. Alt sammen meget eksotisk og alt sammen noget som har Flipped Learning, som fokus. Projekterne indebærer udviklings- og forskningsarbejde, så planen er at formidle via flippedlearning.dk mere kontinuerligt end man ellers har oplevet :-/

Det sidste (i denne omgang) og HELT store projekt er en aflægger af Flipped Learning. Om alt går vel, så barsler vi med en ny fælles bog om elevcentreret læring. Arbejdstitlen er ”Eleven i centrum – Elevcentrerede læringsdesigns”.

For så vidt kan det anses som værende overflødigt at beskæftige sig med og dykke ned i et sådant emne, da al undervisning som udgangspunkt naturligvis bør være centreret om eleven, men hovedparten af den pædagogiske forskning peger på at læreren i stor udstrækning spiller en (for) dominerende rolle i samværet med eleverne, og at denne i stedet bør indtage nye roller, andre positioner og udnytte differentierede tilgange for at gøre mere for at aktivere eleverne i læringsprocessen.

Bogen kommer til at tilbyde vores bud på en refleksionsbaseret og teoretisk tilgang til begrebet, hvor der gives en indføring i nogle af de vigtigste dimensioner, der kendetegner en elevcentreret undervisning og læringstilgang.

Isoleret set handler den altså ikke direkte om Flipped Learning, men set i kontekst med ”Flipped Learning – mere end bare video”, så er vores forhåbning at man alligevel vil kunne se en stærk parallel og kobling imellem begreberne.

 

Slutteligt

Har du idéer, spørgsmål, kommentarer eller andet til noget af det vi går og laver?

Som altid er vi til at få fat i via mail, Twitter, Facebook og sågar telefon. Vil du snakke med os, har du spørgsmål om noget, har du et interessant projekt eller mener du at vi bør arbejde sammen om noget, så giv endelig lyd!

Roland@FlippedLearning.dk
7266 5025

Peter@FlippedLearning.dk
7266 5275

 

 

 

Af Peter Holmboe

Teacher, media and tech-nerd, father, husbond and generally very happy :-)

Translate »